Bu postta zaman zaman akademik ingilizce çevirisi esnasında dikkat edilmesi gereken önemli kriterleri yazacağız. Bir çok çevirmen akademik ingilizce tercümesinin aynı şekilde yapılacağını düşünür ama açıkçası çok fazla değişiklik gerekmektedir. Herşeyden önce cümlelerin bağlanması, akıcılığın düzenlenmesi ve diğer faktörler oldukça önemlidir. Kullanılan teknik terminolojide çok önem taşımaktadır. Anlatım net, teknik ve sorgulamaya mahal vermeyecek şekilde olmalıdır.

Leave a Comment